Vores kompetencer

Kompliceret bearbejdning

5 AKSEDE BEARBEJDNINGSMASKINER

Vores kerne kompetence ligger i 5-aksede fræsemaskiner og udnyttelsen af disse. Dette kombineret med baggrund i formfremstilling, samt udstyret med en løsningsorienteret indgangsvinkel, tages der altid gerne imod udfordrende opgaver. Vi har ressourcerne til fremstilling af emner med stor kompleksitet.

Coltech kan bistå med:

 • En maskinpark med gennemsnitsalder på under fem år, denne strategi resulterer i altid at have den nyeste teknologi på markedet til rådighed.
 • Software er tilsvarende altid med sidste nye opdatering. Vores CAD-system er SolidWorks og vi bruger MasterCam til selve maskinprogrammeringen.
 • Vores kreative tilgang til opgaver, hvor hele opgaven er gennemtænkt før første spån tages, inklusiv tegning og fremstilling af fx holdefiksturer gør at vores medarbejdere er trygge ved alle former for fremstilling fra simpel drejning til 5 akset simultanbearbejdning.
 • Maskinrejfning er som oftest en fast del af en opgave, det er ensartet og efterlader emnet med præcis den lækre finish, vi ønsker at levere til kunden.
 • Vores tegningskyndige er jeres aktive medspiller i konstruktionen, sammen kan rettelser og tilpasning af dokumentation up front spare tid og økonomi hos begge parter.

Generelt tilbydes:

 • Et højt og effektivt serviceniveau gennem Helene som altid er klar ved telefonen. Vi ønsker at bygge langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Med fokus på omkostningsniveauet, lykkes det at kunne holde lave maskinpriser, som sikrer fair pris på emnerne.
 • Forespørgsler gennemgås grundigt og tilbud gives når alle parametre er afklaret.
 • Ordrebekræftelser afgives som oftest indenfor 48 timer.
 • Efter ønske kan målerapporter leveres med emnerne.

Prototyper

PRODUKTIONSRETTET SPARRING

Vi deler gerne vores erfaringer og tilbyder sparring i forhold til design og optegning af emner i udviklingsfasen. Vi har forståelse for vigtigheden i, fra starten af projektet at vælge den mest rentable fremstillings metode i det materiale som har de bedste egenskaber i forhold til opgaven.

Coltech kan bistå med:

 • Fremstilling af prototyper i alle gængse materialer.
 • Emneoptegning i CAD/CAM-programmet SolidWorks, fra ide, skitse, håndtegning, vi har set det meste.
 • Sparring omkring valg, fra fremstillingsmetode til materialevalg.
 • Endelig dokumentation i form af fil og detailtegning med tolerance fastlæggelse.
 • Produktionsrettet sparring omkring jeres prototypefremstilling. Efter godkendelse af prototyper står vi gerne for den fremadrettede produktion.
 • Produktion som kan udvides med kontrol, delmontager, pakning i salgsemballager, vi kan være en aktiv del af din supplychain.
 • Vores tegningskyndige er jeres aktive medspiller i konstruktionen, sammen kan rettelser og tilpasning af dokumentation up front spare tid og økonomi hos begge parter. 

Generelt tilbydes:

 • Et højt og effektivt serviceniveau gennem Helene som altid er klar ved telefonen. Vi ønsker at bygge langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Med fokus på omkostningsniveauet, lykkes det at kunne holde lave maskinpriser, som sikrer fair pris på emnerne.
 • Forespørgsler gennemgås grundigt og tilbud gives når alle parametre er afklaret.
 • Ordrebekræftelser afgives som oftest indenfor 48 timer.
 • Efter ønske kan målerapporter leveres med emnerne.

Mindre serieproduktion

FLEKSIBILITET OG OMSTILLINGSPARATHED

Enkeltstyksproduktion og mindre serie størrelser udgør en stor del af vores hverdag. De udfordringer som følger fremstilling af hastesager/enkeltstyk/prototyper har gjort vores medarbejdere til specialister i hurtig omstilling. Hos os kan alle medarbejdere betjene alle maskiner. Fleksibilitet og omstillingsparathed er et must som ligger i Coltechs DNA.

Coltech kan bistå med:

 • Medarbejdere som er vant til at løse flere forskellige opgaver dagligt samt ofte sørge for opstilling og indkøring af kendt opgave til aftenholdet.
 • Informationsniveauet afstemmes kundens forventninger, vi orienterer gerne løbende om fremdrift i projektet.
 • Ved mindre gentagende serieproduktion har vi som standard løbende kritisk vurdering af fremstillingsprocessen. Kan denne optimeres, ved brug af specialværktøjer, fremstilling af hjælpe fixturer eller andet så indføres det. Det er kundens garanti for en konkurrencedygtig pris.
 • Vores tegningskyndige er jeres aktive medspiller i konstruktionen, sammen kan rettelser og tilpasning af dokumentation up front spare tid og økonomi hos begge parter.
 • Målerapport på kritiske mål og tolerancer kan leveres med emnerne efter behov.
 • Fleksibilitet, efter behov. Når det er nødvendigt, sprænger vi rammerne.

Generelt tilbydes:

 • Et højt og effektivt serviceniveau gennem Helene som altid er klar ved telefonen. Vi ønsker at bygge langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Med fokus på omkostningsniveauet, lykkes det at kunne holde lave maskinpriser, som sikrer fair pris på emnerne.
 • Forespørgsler gennemgås grundigt og tilbud gives når alle parametre er afklaret.
 • Ordrebekræftelser afgives som oftest indenfor 48 timer.
 • Efter ønske kan målerapporter leveres med emnerne.

Volumenopgaver

STØRRE SERIEPRODUKTION OG EFTERBEARBEJDNING AF STØBTE EMNER

Uanset seriestørrelse er Coltech anerkendt for løbende optimering af både produktion og emner. Som følge af vores strategi for maskinparken er vi altid er udstyret med den nyeste teknologi på markedet, hvilket resultere i et højt ensartet kvalitetsniveau. Vi er gerne en stor del af kunders supplychain, og varetager aftalte outsourcede opgaver.

Coltech kan bistå med:

 • Fremstilling og efterbearbejdning i alle gænge materialer.
 • Modtage og kontrollere råemner før produktion.
 • Varetage montage opgaver under- og/eller efter produktion, løbende kvalitetskontrol samt pakke i salgsemballage til slutkunden.
 • Som standard en løbende kritisk vurdering af fremstillingsprocessen. Kan denne optimeres, ved brug af specialværktøjer, fremstilling af hjælpe fixturer eller andet så indføres det. Det er kundens garanti for en konkurrencedygtig pris.
 • Et aftalt niveau for gensidig information, fx månedlig opgørelse af lager, af råemner, delkomponenter og færdigvarer.
 • Løbende målerapport på kritiske mål og tolerancer over hver batch kan tilsendes efter aftale.

Generelt tilbydes:

 • Et højt og effektivt serviceniveau gennem Helene som altid er klar ved telefonen. Vi ønsker at bygge langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Med fokus på omkostningsniveauet, lykkes det at kunne holde lave maskinpriser, som sikrer fair pris på emnerne.
 • Forespørgsler gennemgås grundigt og tilbud gives når alle parametre er afklaret.
 • Ordrebekræftelser afgives som oftest indenfor 48 timer.
 • Efter ønske kan målerapporter leveres med emnerne.

Overfladebehandling/efterbehandling

Coltech har opbygget et stabilt netværk af dygtige og loyale underleverandører, hvorigennem vi kan tilbyde alle gængse overflade-/behandlinger.

 • Anodisering
 • Kromatering
 • Eloxering (sort, rød, natur)
 • Kemisk polering
 • Glasblæsning
 • Brunering
 • Bejdsning
 • Elgalvanisering med mere.