Prototyper

PRODUKTIONSRETTET SPARRING

Vi deler gerne vores erfaringer og tilbyder sparring i forhold til design og optegning af emner i udviklingsfasen. Vi har forståelse for vigtigheden i, fra starten af projektet at vælge den mest rentable fremstillings metode i det materiale som har de bedste egenskaber i forhold til opgaven.

Coltech kan bistå med:

 • Fremstilling af prototyper i alle gængse materialer.
 • Emneoptegning i CAD/CAM-programmet SolidWorks, fra ide, skitse, håndtegning, vi har set det meste.
 • Sparring omkring valg, fra fremstillingsmetode til materialevalg.
 • Endelig dokumentation i form af fil og detailtegning med tolerance fastlæggelse.
 • Produktionsrettet sparring omkring jeres prototypefremstilling. Efter godkendelse af prototyper står vi gerne for den fremadrettede produktion.
 • Produktion som kan udvides med kontrol, delmontager, pakning i salgsemballager, vi kan være en aktiv del af din supplychain.
 • Vores tegningskyndige er jeres aktive medspiller i konstruktionen, sammen kan rettelser og tilpasning af dokumentation up front spare tid og økonomi hos begge parter.

Generelt tilbydes:

 • Et højt og effektivt serviceniveau gennem Helene som altid er klar ved telefonen. Vi ønsker at bygge langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere.
 • Med fokus på omkostningsniveauet, lykkes det at kunne holde lave maskinpriser, som sikrer fair pris på emnerne.
 • Forespørgsler gennemgås grundigt og tilbud gives når alle parametre er afklaret.
 • Ordrebekræftelser afgives som oftest indenfor 48 timer.
 • Efter ønske kan målerapporter leveres med emnerne.

Udvalgte emner